Textielweg 13
3812 RV Amersfoort
Tel.: 033 465 77 77
info@autobedrijfupdate.nl

Garantie

GARANTIEBEPALINGEN

1) MOTOR
Cylinderblok, carter, cylinderkop en alle delen daarin, die met de oliecirculatie in aanraking komen.

2) NORM. EN AUTM. TRANSMISSIE
Versnellingsbak en alle inwendige onderdelen met inbegrip van de koppelomvormer

3) AANGEDREVEN VOOR OF ACHTERAS 
ashuis (voor- en achterwielaandrijving) met inbegrip van alle inwendige onderelen

4) AANDRIJFASSEN
cardanas, wielassen, kruiskoppelingen en homokinetische koppelingen;

5) ALGEMEEN
de garantie betreft zowel het herstel van de gebreken die tentijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook herstel van gebreken die bij de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

GARANTIE VOORWAARDEN

1 De garantie wordt door autobedrijf UPDATE verleend, voor een periode van 3 of 6 maanden na afgifte van dit bewijs, aan de koper en niet voor de opvolgende rechtsverkrijgenden.

2 Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

3 Niet onder de garantie vallen ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in diesn opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanpsraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden.

4 Koper dient zicht voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden.

5 De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen, of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

6 De garantie strekt zich evenmin uit het toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

7 De garantie vervalt, indien de koper het door de fabrikant voorgeschreven onderhoud niet laat uitvoeren.